Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Petr Grau (1861-1944) – stolář, hornista a kapelník

Scan10058a-1Petr Grau – stolař, hornista a kapelník *30.7.1861, +1944

Petr Grau se narodil v Postřelmově v roce 1861, jeho otec byl Pavel Grau, domkář a matka Anna, dcera Jiřího Schwuba ze vsi Leština.

Petr se narodil jako druhorozený syn. Po absolvování 5 tříd obecné školy nastupuje v roce 1872 do měšťanské školy v Postřelmově, po jejím absolvování nastupuje do učení a stává se stolářem.

mestanska_skola_PetrGrau_1872-73 - 1 mestanska_skola_PetrGrau_1872-73 - 2

Výpis z třídní knihy Národní a střední školy v Postřelmově s prospěchem a docházkou Petra Graua. Zvlášť počet zameškaných a neomluvených hodin stojí za povšimnutí.

 

Sourozenci Petra Graua – starší bratr Josef (*1859) se stává kovářem, ale zůstává bezdětný (bratr Josef mu jde později za svědka, když si bere Amálii Doubravskou), Marie, která se provdala za hajného Frömla, zůstává také bezdětná a Anna, která se provdala za kapelníka Jana Juráska.

V roce 1888, když bylo Petrovi 27 let se žení a za manželku si bere starší z dcer Matouše Doubravského (domkaře z Postřelmova a jeho manželky Terezie rozené Krmelové také z Postřelmova), o 9 let mladší Annu.

Petrovi a Anně se narodí v průběhu následujících 6-ti let celkem 4 děti, 2 z nich bohužel umírají již ve věku 4  a 5 roků.

1.manželka Anna Doubravská (*19.8.1870 odd.4.9.1888, +27.9.1898)

Anna_doubravska

*19.12.1891 Petr Grau

*19.8.1893 Pavel Grau (+ 26.8.1897)

*6.11.1894 narozen Alois Josef Grau  (+10.11.1895)

*23.5.1896 Edmund Grau

Anna 10 roků po svatbě umírá v roce 1898 na tuberkulózu, po její smrti si Petr bere její mladší sestru Amálií, s ním má ještě za života první manželky Anny jednoho syna – Ottu Doubravského, který po svatbě s Amálií přebírá jméno po otci.

2.manželka Amálie Doubravská (*1865, odd. 1899, +10.5.1945), vdova po Juliánovi Urbáškovi, obchodníkovi v Postřelmově.

Petr_a_Amalie

Amálie si do manželství s Petrem Grauem přináší svou dceru po zemřelém Juliánovi Urbáškovi – Olgu Urbáškovou, která si změní příjmení po Petru Grauovi – Olga Grauová. Olga se narodí jako jedno z dvojčat, její bratr Karel však ve stáří nedožitých 5-ti let umírá.

*28.12.1890 dvojčata Karel (+27.3.1895) a Olga Grau

*15.8.1897 Otto Doubravský (Grau)

*6.7.1900 Karel Grau

*22.11.1902 Jaroslav Jiří Grau (Janeček)

*16.6.1904 Marie Terezie Grauová

*7.2.1906 Amálie Grauová

srpen_1936_web

 

Srpen 1936

Stojící zleva: Marie Grauová s manželem Františkem Krmelou, Amálie Grauová, a zcela vpravo Otto Grau.

Sedící zleva: Jaroslav Grau s manželkou Marií Janečkovou a s dcerou Jaroslavou Grau, Věra Grauová, Petr a Amálie Grauovi, Dagmara Grauová, Lubomír Krmela a nakonec Ludmila Grauová (roz. Kosniowská)

Největší zálibou Petra Graua je po celý život hudba, byl organizátorem hudebního života v Postřelmově a kapelníkem.

„Na přelomu 19. a 20.století působila v Postřelmově kapela Petra Graua. Měla hojnost dobrých, ba vynikajících hudebníků, kteří ovládali své nástroje přímo mistrovsky. Za jeho vedení proslula postřelmovská muzika široko do kraje. Takto na tehdejší dobu vzpomínal v roce 1972 pan Jan Vepřek z Lesnice: „… Na severní Moravě (lokalitu je nutné brát s rezervou) účinkovaly tři větší hudby. Byl to Postřelmov, Dubicko a Svébohov, ale i v jiných obcích účinkovaly menší partičky. Na dechovku bylo první Dubickoza řízení učitele Kotraše, na smyčcovou ale byl první Postřelmov. Tehdejší kapelník Petr Grau dokázal již tehdy objednat Kmochovy skladby ještě ani nevydané tiskem a těmi ovládl celé okolí. Tím se stalo, že Postřelmovští nestačili všechna místa obsadit, proto přebírali lepší hudebníky z okolních hudeb, aby vyhověli všem žadatelům.“ Starý pan Grau zůstává mezi muzikanty v Postřelmově pojmem dodnes, a přesto se o něm dochované kroniky postřelmovské hudby zmiňují jen letmo.

Úryvek z knihy: „150 let Hudby Postřelmov, Hana Jarmarová / Jeroným Morava, 2003“

kapela_petr_grauKapela Petra Grau z Postřelmova