Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Jaroslav Grau (1902 – 1985)


2.10.1922 Jaroslav Grau je povolán do základní vojenské služby Krajskou vojenskou správou v Olomouci a přidělen k 9.rotě 6.pěšího pluku

5.1.1923 Nastoupil do poddůstojnické školy pro účel poddůstojníka 6.pěšího pluku

jaroslav_vojenska

26.3.1923 Ukončena poddůstojnická škola, zůstává u 9.roty

1.7.1923 Povýšen na svobodníka

28.19.1923 Povýšen na desátníka

1.4.1924 Povýšen na četaře

22.9.1924 Propuštěn z vojenské služby po splnění základní služby a přeložen do zálohy

1.10.1924 nástup k četnictvu, četař, pěší pluk 6, měl výcvik trubače

28.5.1925 po ukončení teoretického výcviku v Brně zařazen k praktické službě k četnickému oddělení v Mor. Ostravě

Jaroslav_Grau

12.11.1925 mimořádně prodloužena zkušební doba „ještě o jeden měsíc“ (měl být po roce, tj. k 1. 10. 1925, definitivně převzat k četnictvu a povýšen na strážmistra)

1.1.1926 definitivně přijat k četnickému sboru a povýšen na strážmistra, v tu dobu byl stále u četnického oddělení Moravská Ostrava

1.3.1926 přemístěn k četnickému oddělení Olomouc, pravděpodobně rovnou na četnickou stanici Konice

15.6.1929 z ČS Konice na ČS Litovel (zde se oženil)

1.10.1934 po desetileté službě povýšen na štábního strážmistra

jaroslav_grau

25.října 1930 si bere v Konici za manželku Marii Janečkovou

1.10.1937 nastoupil do školy pro výcvik velitelů stanic v Brně, přijímací zkoušku úspěšně vykonal už v roce 1935

14.-15.7.1938 ukončil úspěšně školu, pořadí 61. z 64 frekventantů, zařazen ve Stráži obrany státu

21.6.1940 povýšen na praporčíka

15.11.1940 na ČS Stražisko jako zástupce velitele

jaroslav_grau2

Zemský národní výbor v Brně povolil dne 5.června 1946 změnu příjmení z dosavadního „Grau“ na „Janeček“.

Jaroslav