Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Petr Grau (1891-1936) – četník

petr_grau

Petr Grau se narodil 19.prosince 1891 v Postřelmově jako prvorozený syn  Petrovi Grauovi a Anně, rozené Doubravské. Po absolvování pěti tříd (z toho trojtřídní obecnou školu s českým vyučovacím jazykem  a dvoutřídní s německým jazykem) nastupuje do učení a pracuje jako truhlářský pomocník.

Vojenskou službu absolvuje od října 1910 do září 1913. Hned po absolvování vojenské služby nastupuje k četnictvu, kde po absolvování četnické školy je v únoru 1914 zařazen na četnickou stanici v Chotěšově, kde slouží dalších 6 let.

petr_grau_podpisBěhem tohoto působení se seznamuje s budoucí manželkou Josefou Malecovou, kterou si 27.září 1919 bere za manželku. Hned následujícího roku se jim narodí syn Ladislav Grau (*4.6.1920).

Svatba Petr Grau a Josefa Malecová_naweb

Před narozením syna Ladislava je v lednu 1920 Petr Grau přeřazen na stanici v Nýřanech, kde slouží další 3 a půl roku. V červenci 1923 je převelen do Kladrub u Stříbra, které se stávají na další téměř 4 roky jeho domovem. Následuje převelení do Velkých Janovic v květnu 1927 a následně v září 1933 je odkomandován u pohotovostního oddělení v Teplicích – Šanově. Tou dobou bydlí jeho rodina v Teplicích nad Metují č.p. 118, okres Broumov.

petr_Grau1

V březnu 1936 žádá Zemské četnické velitelství o přeložení na ČS v Hronově na místo velitele ČS, jelikož místní velitel trpí kloubovým revmatismem a odchází do výslužby. Žádost Petr Grau zdůvodňuje každodením dojížděním syna do reálného gymnázia v Náchodě a tím nedostatkem času na jeho učení a nepravidelnou stravou, Zemské velitelství tuto žádost podpořilo.

Bohužel ale 6. dubna 1936 je Petr v důsledku onemocnění hnisavou angínou hospitalizován v okresní nemocnici v Náchodě. Po dvou dnech v nemocnici však 8.dubna 1936 na následky onemocnění ve věku 44 let umírá.

petrgrau_naweb

IMG_9596_naweb

Je mu uspořádán vojenský pohřeb za doprovodu vojenské hudby z Hradce Králové. Pohřební průvod městem je vypraven z kaple obecní veřejné nemocnice v Náchodě na městský hřbitov, kde je Petr pohřben. Podle hlášení odeslané Zemskému četnickému velitelství se jednalo o vojenský pohřeb za početné účasti obyvatel Náchoda,  na poslední cestě k hrobu ho doprovodilo 120 příslušníků četnictva, 60 členů uniformované Národní gardy v plné zbroji, 20 členů finanční stráže, 10 členů stráže bezpečnosti města Náchod, 5 zástupců města Teplice nad Metují a přednostové okresních úřadů v Broumově a Náchodě.

img00017