Od Genea

Karel Jára (1903 – 1963) 

Karel se narodil 22.července 1903 v obci Komušín (okres Strakonice) Václavovi a Kristýně Járovým. Otec Václav byl malorolník, hospodařící na rozloze přibližně 5 hektarů. Matka Kristýna, rozená Bílková, byla v domácnosti. Měl dalších 6 sourozenců,…

Od Genea

Potomci Jana Járy, sedláka z Velkého Boru

První zmínka o obyvatelích s příjmením Jára je ve vsi Velký Bor datována ke konci 17.století, kdy byl v roce 1682 jeden z gruntů připsán Janu Járovi. V průběhu uplynulých 3 století rodina Járů obývala celkem…

Od Genea

Synové a vnuci Františka Járy, kováře z Třebomyslic

V oblasti Horažďovic a přilehlých vsí je již začátkem 18.století vysoká četnost výskytu příjmení Jára. Náš příběh začíná u kováře Františka,který bydlel v Třebomyslicích a v průběhu několika dalších generací jeho potomci bydleli nejen v…