Ladislav Grau (1920 – 2005)

Ladislav Grau se narodil 4. června 1920 v Nýřanech. Jeho otec Petr Grau byl vrchním četnickým strážmistrem a matka v domácnosti. Rodina se několikrát stěhovala z důvodu otcova služebního přeložení. Do obecné školy tak začal chodit v Teplicích nad Metují, kde v této době žilo více Němců než Čechů. V tomto česko-německém prostředí se naučil velmi dobře německy, což později využil v dalším studiu jazyka, jež ukončil státní zkouškou. Dále se rodina přestěhovala do Velké Jesenice u České Skalice, odkud začal dojíždět do Náchoda na osmileté gymnázium. V 16 letech mu zemřel otec, museli s matkou opustit služební byt a přestěhovali se do České Skalice. Maturitní zkoušku složil v roce 1939 a pokračoval ve studiu na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství v aprobaci zeměpis a tělesná výchova.

ladislav_Grau1

Za protektorátu, když fašisté uzavřeli vysoké školy, pracoval nejdříve jako úředník u stavitele Hoffmana v České Skalici, později byl do konce 2. světové války totálně nasazen do německé továrny Metallbauwerk v Náchodě.

Po osvobození pokračoval ve studiu na vysoké škole. Během studií na univerzitě závodil za klub pražské Sparty v lehké atletice. Jeho doménami byly vrh diskem a oštěpem. Sport byl jeho velkým koníčkem, atletických závodů se účastnil až do svých 41 let. Po ukončení aktivního sportu se i nadále věnoval lehké atletice jako rozhodčí.

V roce 1947 dokončil vysokoškolská studia a začal učit v Novém Městě nad Metují na pobočce Reálného gymnázia Náchod. V tomto roce se též oženil a v manželství se narodily dvě děti, syn a dcera. Po zrušení pobočky dále vyučoval na náchodském gymnáziu v letech 1949 – 1983 předměty zeměpis, německý jazyk, tělesná výchova a branná výchova. Za chybějící učitele vypomáhal i poté, kdy už byl v důchodu.

ladislav_Grau2

Další jeho velkou zálibou byl společenský tanec. Po absolvování kurzů učitelů tance a společenské výchovy v roce 1955 začal se svou manželkou Eleonorou každoročně učit mládež tanci od Broumova až po Hradec Králové. Taneční kurzy spolu vedli dlouhých 30 let až do roku 1987. Jeho taneční umění se zúročilo též při tvorbě a nácviku choreografií na předtančení plesů gymnázia i jiných plesů pořádaných v náchodském Beránku. Obě dvě profese, učitel a taneční mistr, se prolínaly jeho životem a hned od začátku jeho kariéry se staly také jeho koníčkem.

I v důchodu rád vzpomínal na svou učitelskou minulost, své studenty a kolegy. Zemřel v prosinci v roce 2005.

Text převzat z webu Jiráskova gymnázia v Náchodě