Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Nejstarší obyvatelé Grau v Postřelmově

Život rodu Grau je pevně spjat s životem ve vsi Postřelmov. Tato ves, jejíž původní název byl Gross Heilendorf, se nachází v okrese Šumperk. Název obce Gross Heilendorf byl změněn na současný název až v roce 1893. I z tohoto důvodu se v některých matrikách uvádí název Velký Postřelmov. První osídlení obce se odhaduje přibližně do poloviny 14. století. Nejstarší doposud nalezený záznam příjmení Grau je ze začátku 18.století – 13.prosince roku 1728 se narodila Marina, dcera Václava a Mariny Grauových. Následně hned v dalším roce jsou nalezeny záznamy o narození Magdaleny a Jiřího. Magdalena (narozena 20.7.1729) byla dcera Jakuba a Mariny Grauových, Jiří (narozen 14.11.1729) byl syn Jiřího a Anny Grauových. Detailní zpracování rozrodu rodu Grau začíná od svatby Petra Grau (narozen roku 1800) a jeho manželky Judity (narozena 1799), dcery Jana Horáčka.