Od redakce

Desátníkem československé armády

Benedikt se narodil 11.března 1912 v Porubě u Orlové, po vystudování 3 tříd obecné školy a 3 roků studia na Odborné škole modelářské, ukončuje své vzdělání v roce 1930. Po vyučení pracuje ve Vítkovicích jako…

Od Genea

Petr Grau (1891-1936) – četník

Petr Grau se narodil 19.prosince 1891 v Postřelmově jako prvorozený syn  Petrovi Grauovi a Anně, rozené Doubravské. Po absolvování pěti tříd (z toho trojtřídní obecnou školu s českým vyučovacím jazykem  a dvoutřídní s německým jazykem)…

Od Genea

Jaroslav Grau (1902 – 1985)

2.10.1922 Jaroslav Grau je povolán do základní vojenské služby Krajskou vojenskou správou v Olomouci a přidělen k 9.rotě 6.pěšího pluku 5.1.1923 Nastoupil do poddůstojnické školy pro účel poddůstojníka 6.pěšího pluku 26.3.1923 Ukončena poddůstojnická škola, zůstává…

Od Genea

Karel Grau (1900 – 1989)

Karel Grau se narodil v Postřelmově v rodině samostatného stolařského živnostníka, jeho otec Petr Grau a matka Amálie, rozená Doubravská spolu  vychovávají celkem 7 dětí. Karel po vychození obecné a měšťanské školy pracuje doma při…

Od Genea

Otto Grau (1897 – 1975)

  V červenci 1897 se v Postřelmově Petrovi Grauovi a Amálii Doubravské narodil syn Otto.  V době narození Otty byl ale jeho otec Petr Grau stále manželem její starší sestry Anny roz. Dobravské. Proto Otto přijal…

Od Genea

Petr Grau (1862 – 1944) – dirigent

Grau, Petr, dirigent a organizátor hudebního života, narozen 3. 4. 1862, Postřelmov, zemřel 15. 1. 1944, Hořice v Podkrkonoší (Jičín). Vystudoval v Olomouci nižší gymnázium (1876–80), v Brně rok učitelský ústav (hudební předměty u Leoše…

Od Genea

Karel Jára (1903 – 1963) 

Karel se narodil 22.července 1903 v obci Komušín (okres Strakonice) Václavovi a Kristýně Járovým. Otec Václav byl malorolník, hospodařící na rozloze přibližně 5 hektarů. Matka Kristýna, rozená Bílková, byla v domácnosti. Měl dalších 6 sourozenců,…

Od Genea

Edmund Grau (1896 – 1927) – legionář v Rusku a četník

Edmund se narodil 23.května 1896 v Postřelmově čp.107 rodičům Petra Graua a Anny rozené Doubravské a byl jejich druhým synem. On i jeho o pět let starší bratr Petr  se později stali četníky. Edmund je občanským…