Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Příspěvky, které napsal “hellit”

Po stopách zaniklých osad pohraničí – rod Grau v obci Lískovec

České pohraničí je nedílnou součástí naší historie a obrazem doby minulé. K návštěvě zaniklých pohraničních obcí mě přivedlo bádání po předcích a snaha zasadit strohá data narození, svatby a úmrtí do reálného obrazu jak lidé v dané době skutečně žili. Většině obcí česko-německého pohraničí zasadil devastující ránu konec druhé světové války, kdy byla většina obyvatelstva hlásící se k německému občanství odsunuta a následně události 50. a 60.let 20.století, kdy většina domů v pohraničí buď násilím stržena nebo opuštěné domy neodolaly síle přírody.