Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Úvodní stránka

Než se pustíte do čtení ...

Historie nejsou jen data narození a úmrtí, jsou to především osudy lidí a jejich rodin. Každá doba přináší něco nového, neobjeveného, některé věci s námi stále žijí, některé naopak upadnou v zapomění. Prostřednictvím zmapování historie vlastního rodu můžete nahlédnout do osudů svých předků, lépe pochopit jejich radosti i strasti života ve stínu dějiných událostí a možná i odhalit skutečnosti, které již zasypala silná vrstva prachu a upadly v zapomění.

Proto se ve svém bádání nezaměřuji jen na nalezení dat narození a úmrtí, ale i na zasazení osudů do doby a prostředí ve kterém žili formou psaných textů, které mohou sloužit jako základ rodinné kroniky.

Tvorba rodokmenů

Výsledkem práce může být nejen grafické znázornění vztahů v rodině, ale i psaná rodová kronika doplněná o fotografie z vašich rodinných alb. Několik inspirací najdete i na těchto stránkách.

Osudy osobností

V každé rodině se najde někdo, kdo vyčnívá mezi ostatními ať svým osudem nebo i výsledkem své práce. Těmto lidem se vyplatí věnovat více času a zmapovat do většího detailu kroky jejich života. Často bývají velmi inspirativní a pro každou rodinu i svým způsobem důvodem k hrdosti na rodovou přislušnost.

Pár slov o mě

Genealogii se věnuji přibližně 25 let, kromě rodinného rodopisu mě zajímá mapování původu významných osobností, většinou regonálního významu spojených se životem nalezených členů rodiny. Rád zasazuji život rodin v 18. a 19. století do historických souvislostí formou krátkých článků, které lze použít pro tvorbu rodových kronik, případně jinou publikační činnost.

Ukázky z již realizovaných projektů a knih naleznete v galerii, včetně článku v příloze MF Plus. Množství dalších informací je i ke shlédnutí na těchto stránkách.