Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

V Klatovech předky pod zemí nehledejte

Možná trochu morbidní titulek, ale brzo vysvětlím. Na konci 17.století byl v Klatovech vybudován jezuitským řádem jako součást jezuitského kostele i krypty, které sloužily k uchovávání pozůstatků zemřelých členů řádu. Díky důmyslnému systému odvětrávání docházelo k postupné přirozené mumifikaci těl. V polovině 18.století Josef II pohřbívání sice zakázal, ale přesto zde bylo uloženo přibližně 180 těl zemřelých členů řádu, přičemž 38 těl se dochovalo až do dnešní doby. Nejvíce těl bylo zničeno poškozením ventilačního systému začátkem 20.století, kdy 140 těl muselo být z krypty odstraněno a tato těla pohřbena na klatovském hřbitově.

A teď k nadpisu článku – jezuitský řád byl ryze mužským společenstvím, kdy při vstupu do řádu se každý novic vzdal nejen veškerého majetku, ale také řeholním slibem se vzdal veškerých zemských potěšení. Tudíž následně zbytek života plně věnovali službě církvi. I když se zachoval jen zlomek původně mumifikovaných těl, rozhodně návštěva krypty stojí za návštěvu, ale své přímé předky tam rozhodně nehledejte.